For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

- Dutch colloquium - Paul Scholten Centre Colloquium & Spui25 met Wiebe Hommes en Laura Burgers

Detail Summary
Date 6 November 2018
Time 12:00 - 13:00
Location Roeterseilandcampus - building A
Room Venue: Roeterseiland Room A2.09 (Let op: in verband met de grote belangstelling zijn we nogmaals naar een andere zaal gegaan)
Roeterseilandcampus - building A
Roeterseilandcampus - building A

Room Venue: Roeterseiland Room A2.09 (Let op: in verband met de grote belangstelling zijn we nogmaals naar een andere zaal gegaan)

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

Abstract

Naar aanleiding van de Urgenda-uitspraak spreken we in dit colloquium  over een ‘consternatie onder rechtsgeleerden’– over de rol van de rechter en politiek binnen de rechtsstaat.

Deze uitspraak, waarin de staat werd verplicht meer te doen aan het reduceren van CO2-uitstoot, heeft flink wat stof doen opwaaien. Gaat de rechter hier niet te veel op de stoel van de wetgever zitten? Of is het slechts een logisch gevolg van de rechterlijke macht die de uitvoerende houdt aan bestaande internationale verplichtingen? Ook onder juristen zijn de meningen in twee kampen verdeeld. Wiebe Hommes schreef op 17 oktober jongstleden in de Volkskrant en is van mening dat het Hof, door te stellen dat de staat art. 2&8 EVRM schendt, erg creatief met het EVRM omgaat en feitelijk politiek bedrijft. Laura Burgers publiceerde (18 okt) haar antwoord in de Volkskrant. Ze stelt dat de critici van het Hof de privaatrechtelijke dimensie van de Urgenda-zaak over het hoofd zien en dat het Hof terecht stelt dat het overheidsbeleid ontoereikend is en daarmee mensenrechten schendt. 

Reden te meer dus om dieper in te gaan op deze problematiek. In dit programma praten we verder over de machtenscheiding in de Nederlandse democratische rechtsstaat en de implicaties van de Urgenda-uitspraak hiervoor.

Bio

Wiebe Hommes en Laura Burgers zijn promovendi aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Research colloquium, organised by the Paul Scholten Centre. This colloquium is open to all, no registration required. A copy of the paper can be obtained via psc-fdr@uva.nl.