For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Paul Scholten Colloquium with Bastiaan Rijpkema Discussant: Sarah de Lange (Politicologie UvA)

Detail Summary
Date 19 February 2019
Time 12:00 - 13:00
Location Roeterseilandcampus - building A
Room A3.01
Roeterseilandcampus - building A
Roeterseilandcampus - building A

Room A3.01

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

Locatie  A3.01

Abstract
Kunnen we ten overstaan van sympathieke en onsympathieke, van democratische én antidemocratische, critici van het parlement de waarde van dat parlement eigenlijk nog articuleren? Ondanks het feit dat parlementen wijdverspreid zijn en we het parlement allemaal menen te ‘kennen’, is dat nog geen vanzelfsprekende opgave. Bernard Manin deed een vergelijkbare constatering ten aanzien van de representatieve democratie: het is alomtegenwoordig, maar daarom niet per se alom-doorgrond. Anders gezegd: we kunnen het parlement gemakkelijk ‘vinden’ en ‘aanwijzen’: het Binnenhof, in Den Haag, maar kunnen we ook onder woorden brengen waarom we het parlement als instituut hebben – of zelfs moeten hebben?

Startpunt daarbij is een voordracht uit de geschiedenis van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR). De staatsrechtsgeleerde C.W. van der Pot had zichzelf in 1925 ten doel gesteld de ‘waarde van het parlementarisme’ onder woorden te brengen. Het is, zo zal blijken, een belofte die Van der Pot niet geheel kan inlossen. In deze bijdrage zal een bescheiden poging worden gedaan om dat alsnog te doen. Eerst door Van der Pots opvatting te contrasteren met twee tijdgenoten, Carl Schmitt en Hans Kelsen, die, eveneens in de jaren twintig, twisten over de waarde van het parlement. Hún twist biedt ons wel een bruikbaar kader om de moderne discussies over het parlement te plaatsen. Vervolgens probeer ik ‘los te breken’ uit die discussie via een, wellicht excentrieke, interpretatie van Schmitt, om te verkennen waar de waarde van het parlement steeds meer zou kunnen komen te liggen.

Bastiaan Rijpkema is an Assistant Professor at Leiden University, Department of Jurisprudence.

Attention: this colloquium will be conducted in the Dutch language.
For more information, please contact Roland Pierik via psc-fdr@uva.nl.