The Paul Scholten Centre for Jurisprudence

Photographer: 31 Pictures | Bram Belloni

dr. N. (Nienke) Doornbos


 • Faculty of Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: 202
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • n.doornbos@uva.nl
  T: 0205253961
  T: 0205253470

CV

Nienke Doornbos is universitair docent Rechtssociologie. Zij is gespecialiseerd in kwalitatief empirisch onderzoek op het gebied van juridische professies en geschilbeslechting. Zij promoveerde in 2006 op een rechtssociologisch proefschrift, getiteld Op verhaal komen, institutionele communicatie in de asielprocedure, over de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst de geloofwaardigheid en aannemelijkheid van asielverzoeken vaststelt op basis van zgn asielgehoren. Zij is verbonden aan het Paul Scholten Centrum en het Amsterdam Centre on the Legal Professions. Eerder werkte zij bij de Universiteit Utrecht (2005-2010), de Radboud Universiteit Nijmegen (1996-2004) en bij de Nederlandse Orde van Advocaten (1994-1996).

 

Onderzoeksthema's

Sociologie van de juridische professies (rechterlijke macht, advocatuur, wetgevingsjuristen)

Rechterlijke en ambtelijke besluitvorming

Beroepsethiek

Toegang tot recht

Taal en communicatie in het recht

 

Onderwijs

Recht en menselijk gedrag

Juristen in de rechtsstaat (onderdeel van de Togaminor)

Mootcourt advocatentuchtrecht (onderdeel van de Togaminor)

Bachelorscriptie

 

Selectie van publicaties

N.Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (in press), The Dutch Legal Profession, Developments and Challenges, in R. Abel, O. Hammerslev, U. Schultz & H. Sommerlad (Eds.), Lawyers in Society, Hart Publisher.

Doornbos, N. (2017), Voorbij procedurele rechtvaardigheid; De betrekkelijkheid van de beleving van respondenten, Recht der Werkelijkheid 38(2), 99-119.

Doornbos, Nienke (2017), Routines in de rechtspraak, pleidooi voor interdisciplinair onderzoek, in: Britta van Beers & Iris van Domselaar (red.), Homo Duplex, de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie, Den Haag: Boom, 393-410.

Holvast, Nina & Nienke Doornbos (2015), Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary, Judges’ Responses to New Manageralism in the Netherlands, 11 Utrecht Law Review (2), pp. 49-63.

Doornbos, Nienke (2015), Openheid en beslotenheid in het advocatentuchtrecht, Naming and shaming van geschorste en geschrapte advocaten, in: R. Baas, T. Havinga, M. Laemers & H. den Tonkelaar (red.), Rechtspleging en rechtsbescherming, Deventer: Wolters Kluwer, 2015, p.11-23.

Doornbos, Nienke (2015), Onze rechtsstaat op de ‘schaal van erg’, Ars Aequi, februari 2015, p. 106-110.

Holvast, Nina & Nienke Doornbos (2014), Loyaliteit binnen de rechterlijke macht, Recht der Werkelijkheid, 35 (1), p. 23-41.

Doornbos, Nienke & Leny E. de Groot-van Leeuwen (2014), Modernising the Napoleontic structure of bar regulation, in: Bernard Hubeau and Ashley Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 130, Antwerpen: Intersentia.

Doornbos, Nienke (2014), Observeren in de rechtszaal, Recht en Methode 3, p..

Y. Verkruisen & N. Doornbos (2014), De rechter als regisseur, een verkennend onderzoek naar de ervaringen van rechtzoekenden en rechters met de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, Recht der Werkelijkheid 35 (1), 2014, p. 59-83 .

Doornbos, Nienke & Leny E. de Groot-van Leeuwen (2013), Modernisering van het toezicht op de advocatuur, Nederlands Juristenblad (38), p. 2251-2668.
Doornbos, N. & L.E. de Groot-van Leeuwen (2012), Incorrigible Lawyers, 15 Legal Ethics (2), pp. 335-356.

N. Doornbos (2011), Dilemmas and strategies in socio-legal research, A case study in the field of migrant law, in: S. Taekema & B. Van Klink (Eds.), Interdisciplinary Research into Law, Berlin: Mohr Siebeck, p. 277-288.

N. Doornbos (2008), 'Risk Factors of Malpractice', Legal Ethics 11 (1), p. 107-114.

N. Doornbos (2008), De regulering van de kwaliteit van tolken en vertalers: een rechtssociologische analyse, NJB, p. 1219-1223.

N. Doornbos (2006), Op verhaal komen: institutionele communicatie in de asielprocedure (dissertatie), Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

N. Doornbos (2005), 'On Being Heard in Asylum Cases; Evidentiary Assessment through Asylum Interviews', in: Gregor Noll (Ed.), Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

N. Doornbos, (2004) ‘Gescheiden werelden: de beoordeling van geloofwaardigheid van vluchtverhalen’, in: P. Mascini & N. Doornbos (red.), ‘Onbekend terrein: grenzen van het vreemdelingenbeleid’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 31 (1): 80:112.

Research

 

Nienke Doornbos is Assistant Professor in Sociology of Law at the Law Department of the University of Amsterdam. Her main research interests concern law and communication; ethics of lawyers, judges and court interpreters; legislation; (alternative) dispute resolution and asylum law. Her dissertation (2006) is about the role of the asylum interview in the assessment of evidence.

 

Teaching

Nienke Doornbos teaches the following courses at undergraduate level (B.A.):

Law and Human Behaviour

Legal professionals and the Rule of Law

Mootcourt Disciplinary Law

Bachelor Essay

 

Main publications in English

 

N.Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (in press), The Dutch Legal Profession, Developments and Challenges, in R. Abel, O. Hammerslev, U. Schultz & H. Sommerlad (Eds.), Lawyers in Society, Hart Publisher.

N. Holvast & N. Doornbos (2015), Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary, Judges’ Responses to New Manageralism in the Netherlands, 11 Utrecht Law Review (2), pp. 49-63.

N. Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (2014), Modernising the Napoleontic structure of bar regulation, in: Bernard Hubeau and Ashley Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 130, Antwerpen: Intersentia.

N. Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (2012), Incorrigible Lawyers, 15 Legal Ethics (2), pp. 335-356.

N. Doornbos (2011), 'Dilemmas and strategies in socio-legal research, A case study in the field of migrant law', in: S. Taekema & B. Van Klink (Eds.), Interdisciplinary Research into Law, Berlin : Mohr Siebeck, p. 277-288.

N. Doornbos (2008), 'Risk Factors of Malpractice', Legal Ethics 11 (1), p. 107-114.

N. Doornbos (2005), 'On Being Heard in Asylum Cases; Evidentiary Assessment through Asylum Interviews', in: Gregor Noll (Ed.), Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

2017

2015

 • Holvast, N. L., & Doornbos, N. (2015). Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary: Judges’ Responses to New Managerialism in the Netherlands. Utrecht Law Review, 11(2), 49-63. DOI: 10.18352/ulr.317  [details] 

2014

 • Doornbos, N. (2014). Observeren in de rechtszaal. Recht en Methode in Onderzoek en Onderwijs, 2014(3). DOI: 10.5553/REM/.000002  [details] 
 • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. (2014). Modernising the Napoleontic Structure of Bar Regulation. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal aid in the Low Countries (pp. 255-268). (Ius commune europaeum; No. 130). Cambridge: Intersentia. [details] 
 • Holvast, N., & Doornbos, N. (2014). Loyaliteit binnen de rechterlijke macht. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 23-41. DOI: 10.5553/RdW/138064242014035001003  [details] 
 • Verkruisen, Y., & Doornbos, N. (2014). De rechter als regisseur: een verkennend onderzoek naar de ervaringen van rechtzoekenden en rechters met de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 59-83. DOI: 10.5553/RdW/138064242014035001005  [details] 

2012

2011

 • Doornbos, N. (2011). Wat doen ambtenaren als ze regels toepassen? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 99-114). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2018

 • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. E. (in press). The Dutch Legal Profession: Developments and Challenges . In R. Abel, O. Hammerslev, & H. Sommerlad (Eds.), Lawyers in Society Hart.

2015

 • Doornbos, N. (2015). Onze rechtsstaat op de 'schaal van erg'. Ars Aequi, 64(2), 106-110. [details] 
 • Doornbos, N. (2015). Openheid en beslotenheid in het advocatentuchtrecht. Naming and shaming van geschorste en geschrapte advocaten. In R. Baas, T. Havinga, M. Laemers, & H. den Tonkelaar (Eds.), Rechtspleging en rechtsbescherming: liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (pp. 11-23). (Serie staat en recht; No. 24). Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. E. (2013). Modernisering van het toezicht op de advocatuur. Nederlands Juristenblad, 88(38), 2262-22628. [2251]. [details] 

2012

 • Praagman, S., & Doornbos, N. (2012). De 'vierde macht' binnen de gerechten. Trema, 35(2), 42-46. [details] 

2011

 • Doornbos, N. (2011). Dilemmas and strategies in research on migrants: a case study in law and sociology. In B. van Klink, & S. Taekema (Eds.), Law and method: interdisciplinary research into law (pp. 277-288). (Politika; No. 4). Tübingen: Mohr Siebeck. [details] 

2010

 • Doornbos, N. (2010). 'Blijft u bij uw verklaring?' Over de macht van taal in het recht. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 185-191). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Doornbos, N., Huls, N., & van Rossum, W. (2010). Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer. [details] 
 • Huls, N., van Rossum, W., & Doornbos, N. (2010). Voorwoord. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 5-11). Deventer: Kluwer. [details] 

2017

 • Doornbos, N. (2017). Routines in de rechtspraak: Pleidooi voor interdisciplinair onderzoek. In B. van Beers, & I. van Domselaar (Eds.), Homo Duplex: de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers (pp. 393-410). Den Haag: Boom Juridisch. [details] 

2015

 • Doornbos, N. (2015). Actief op zoek naar klachten. Tijdschrift voor Klachtrecht, 11(2), 10-12. [details] 
 • Doornbos, N. (2015). Tolken is mensenwerk [Bespreking van: S. van der Kleij (2015) Interaction in Dutch asylum interviews: a corpus study of interpreter-mediated institutional discourse]. Asiel & Migrantenrecht, 6(2), 79-82. [details] 

2012

 • Doornbos, N. (2012). Een klachtencommissie zonder klachten. Tijdschrift voor Klachtrecht, 8(1), 3. [details] 
 • Doornbos, N. (2012). Pionieren met informeel overleg. Tijdschrift voor Klachtrecht, 8(2), 1-2. [details] 
 • Doornbos, N. (2012). [Bespreking van: M. Teeuwen (2012) Verraderlijk gewoon: licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht]. Trema, 35(7), 255-256. [details] 

2010

 • Doornbos, N. (2010). Naar een rechtvaardiger samenleving [Bespreking van: A. Sen (2009) The idea of justice]. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 59-64. [details] 
 • Doornbos, N. (2010). Onbegrepen tolken. Trema, 33(2), 53-57. [details] 

Scientific position

 • Doornbos, N. (2016-). Secretaris, Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht.

Media appearance

 • Doornbos, N. (24-09-2016). Overheid leeft tolkenwet niet na. Overheid leeft tolkenwet niet na.
 • Doornbos, N. (15-04-2016). Interview. Interview.

Journal editor

 • Doornbos, N. (reviewer) (2016). Tijdschrift voor Klachtrecht (Journal).

Others

 • Doornbos, N. (participant) (25-10-2016). Het beroepsgeheim van de advocaat: obstakel bij strafrechtelijk onderzoek? (organising a conference, workshop, ...).

2017

 • Holvast, N. L. (2017). In the shadow of the judge: The involvement of judicial assistants in Dutch district courts Eleven International Publishing [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Tijdschrift voor Klachtrecht
  Hoofdredacteur

edit contact information edit tabs