The Paul Scholten Centre for Jurisprudence

dr. A.T.M. (Agnes) Schreiner


 • Faculty of Law
  Faculty Office FdR
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • A.T.M.Schreiner@uva.nl
  T: 0205253938
  T: 0205253905

Welkom op de homepagina van Agnes T.M. Schreiner

Agnes Schreiner studeerde rechten aan de VU en is sinds 1980 universitair docent aan de UvA. Ze verzorgt bacheloronderwijs, Recht en menselijk gedrag, en masteronderwijs, Rechtsantropologie en Anthropology of European Private Law (keuzevakken). In 1990 promoveerde ze op Roem van het recht. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar recht & cultuur, recht & media, recht & ritueel, recht & semiotiek. Daarbij onderzoekt ze rechtsculturen van Australië en die van Europa.

Publicaties

Jurovisie, Twee traktaten over de europeanisering van het recht / Jurovision, Two Treatises on the Europeanisation of Law (2009)
Landmarks for Aboriginal Law in Australia (2007).

Links naar eerdere publicaties:

Onderzoek

Agnes Schreiner is verbonden aan het Paul Scholten Centrum voor metajuridisch onderzoek en aan het Common Core of European Private Law Project. 

Agnes T.M. Schreiner LL.M Ph.D

Law Faculty
General Jurisprudence Department # B121
PO Box 1030
1000 BA Amsterdam, The Netherlands
Phone +31 20 5153938
Email a.t.m.schreiner@uva.nl

Welcome to the Home Page of Agnes T.M. Schreiner

Agnes Schreiner studied Law and is Lecturer on several themes of the General Jurisprudence at the Law Faculty, University of Amsterdam. Within the Masterprogram European Private law she teaches the course Anthropology of European Private Law. She received her Ph D in 1990. She has specialized in a series of subjects: Law & Media, Law & Arts, Law & Rituals, Law & Culture, Law & Semiotics and Law & Social Sciences. She nowresearches Legal Cultures of Australia and of Europe.

Publications

Jurovisie, Twee traktaten over de europeanisering van het recht / Jurovision, Two Treatises on the Europeanisation of Law (2009)

Landmarks for Aboriginal Law in Australia (2007).

Links to more publications

Research Affiliation

Agnes Schreiner is a member the Paul Scholten Centre and a participant of the Common Core of European Private Law Project.

Blackboard

Agnes T.M. Schreiner is Blackboard Course Administrator van de Faculteit der Rechtgeleerdheid en beheert de helpdesk Bb Support FdR

email: Bbsupport-fdr@uva.nl  

ICTO

Schreiner is lid van het UvA ICTO (ICT in het Onderwijs) platforum. Voor de FdR maakt ze deel uit van de werkgroep ICT-REC die advies uitbrengt over ICT in het nieuwe Roeterseilandcomplex (REC) en is ze aangesteld om advies uit te brengen over de haalbaarheid van ICT-toepassingen in het onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Een Blackboard Organisatie site laat de vruchten zien van dat advies. Bovendien zit ze namens de onderwijsdirecteur in het stichtingsbestuur van RechtenOnline.

2013

2012

 • Schreiner, A. T. M. (2012). Zonder theorie? In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid): opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 89-99). Houten: Digital Printing Partners. [details] 

2010

 • Schreiner, A. T. M. (2010). 'Geen 'statute' maar een 'code'!'. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 43-48. [details] 
 • Schreiner, A. T. M. (2010). Naschrift. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 54. [details] 

2009

 • Schreiner, A. T. M. (2009). Jurovisie: twee traktaten over de europeanisering van het recht = Jurovision: two treatises on the Europeanisation of law. (I maestri del celare; No. 15). [Amsterdam]: Duizend & Een. [details] 
 • Schreiner, A. T. M. (2009). De rol van derden op de scheidslijn der rechtsculturen. In I. Samoy (Ed.), Derden in het contractenrecht (pp. 217-232). (Ius Commune Europaeum; No. 81). Antwerpen: Intersentia. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Recht der Werkelijkheid
  Lid van de Redactieraad
 • CREA
  Docent Tai Chi
 • Universitair Sportcentrum (USC)
  Docent Tai Chi
 • Ned. Vereniging voor Oceanië Studies
  Lid van het Bestuur
 • Working Group Boundaries of Property
  Active Participant

edit contact information edit tabs