The Paul Scholten Centre for Jurisprudence

dr. R.J.S. (Rob) Schwitters


 • Faculty of Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • R.J.S.Schwitters@uva.nl
  T: 0205253470

Rob Schwitters is universitair hoofddocent Rechtssociologie bij de afdeling Algemene Rechtsleer

Curriculum Vitae

Rob Schwitters behaalde zijn doctoraal Sociologie in 1985 (cum laude). Promoveerde in 1991 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht.

  Hij heeft als rechtssocioloog gewerkt aan de UvA (1982-1984), Rijksuniversiteit Utrecht (1985-1990), Post Doctoraal Instituut voor de Sociologie, Universiteit Amsterdam/Rijksuniversiteit Leiden (1987-1991), Open Universiteit (1991-1997), Universiteit van Oslo (1997-2000), Rijksuniversiteit Groningen (1999-2005)(daar tevens docent rechtsfilosofie van 2002-2005) en de Universiteit van Amsterdam (2005- heden).

Hij was daarnaast lid van de Rechtswinkel Amsterdam (1980-1982), lid van de redactie van Recht derWerkelijkheid (1995-2000) werkzaam als correspondent Scandinavië voor het WODC (MInisterie van Justitie)(1999-2002), was voorzitter van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht ( VSR) (2007-2010).

Rob Schwitters is lid van de redactie van Rechtsfilosofie en Rechtstheorie ( R&R) (2007-heden)

Onderzoek

Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar sociologische en filosofische benaderingen van aansprakelijkheidsrecht, risicomaatschappij, alsmede verantwoordelijkheid, vrije wil en sanctie

Onderwijs

Als docent is hij betrokken bij: Algemene Rechtsleer, Contract in Perspectief, Straf(proces)recht in Perspectief, en de honours-Workshop Risico

Belangrijkste publicaties

  Boeken  

- De risico's van de   arbeid, Het ontstaan van de Ongevallenwet 1901 in sociologisch perspectief. Groningen: Wolters-Noordhoff 1991, (333 pp.) (dissertatie)  

- Recht en samenleving in verandering (Inleiding in de Rechtssociologie), tweede druk, Deventer: Kluwer 2008

Artikelen

- 'Afscheid van schuld niet zonder risico', Recht en kritiek 1986   nr. 2, pp. 131-175

- 'Riskante aansprakelijkheid', Recht en kritiek   1991 nr. 1, pp. 5-40.

-'Signaalwerking: positieve symbolische effecten in het werk van Vilhelm Aubert', Recht der Werkelijkheid 26 e jaargang, 2005/1, pp. 47-67

-'Zorgvuldigheid op maat van derden, Veranderende criteria van aansprakelijkheid in rechtssociologisch perspectief", Prof. B. E. Reinhartz c.s. (red.), Derden in het privaatrecht, Den Haag: Boom 2008, pp. 17-37

-'Tort, Social Aims and the Iron Cage: On the Relevance of Weber's Concepts for the Analysis of Tort', Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Robert Knegt en Olivier W. Lembcke (eds.), Legality, Legitimacy & Modernity, Reconsidering Max Weber's Conception of Domination, Den Haag: Vuga 2008, pp. 99-109

- 'Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht'? Marc Hertogh en Heleen Weyers (eds.), Recht van Onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie , Nijmegen: Ars Aequi 2011, pp. 327-349

2016

 • Schwitters, R. J. S., & Vonk, G. (2016). Participation Societies or Repressive Welfare States? In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 121-135). [8] Den Haag: Eleven international publishing.
 • Arnoldussen, T., Knegt, R., & Schwitters, R. (2016). Social Theory and Legal Practices. Recht der Werkelijkheid, 37(3), 5-136. [details] 
 • Schwitters, R. (2016). How Law Matters: Sociological Reflections on the Symbolic Dimension of Legislation. In B. van Klink, B. van Beers, & L. Poort (Eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw (pp. 55-69). (Legisprudence Library; Vol. 4). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-33365-6_4  [details] 
 • Schwitters, R. (2016). Social Theory and the significance of free will in our system of criminal justice. Recht der Werkelijkheid, 37 (3), 53-75. DOI: 10.5553/RdW/138064242016037003004  [details] 

2012

 • Schwitters, R. (2012). Non-pecuniary damages, financial incentive or symbol? Comparing an economic and a sociological account of tort law. Recht der Werkelijkheid, 33(2), 48-64. [details] 

2016

2014

 • Schwitters, R. J. S. (2014). Smartengeld, afkoopsom of genoegdoening? Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2014(1), 10-19. [3]. [details] 
 • Schwitters, R. (2014). Civilologie: Op weg naar een zelfstandige empirische benadering van het privaatrecht? [Bespreking van: W.H. van Boom, et al. (2013) Capita civilologie: handboek empirie en privaatrecht. - 2e dr.]. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 120-127. DOI: 10.5553/RdW/138064242014035001011  [details] 

2013

 • Schwitters, R. (2013). Vrije wil, determinerende praktijken en normatieve rechtssociologie. Recht der Werkelijkheid, 34(1), 3-5. [details] 

2012

 • Schwitters, R., & Niemeijer, B. (2012). Introduction. Recht der Werkelijkheid, 33(2), 3-9. [details] 

2011

 • Schwitters, R. (2011). Hoeveel economie kan het recht verdragen? Redactioneel. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 40(2), 94-97. [details] 
 • Schwitters, R. (2011). Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 327-347). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2010

 • Schwitters, R. J. S. (2010). De Ongevallenwet. In R. Schutgens, J. Klijnsma, M. Klompers, D. van Leeuwen, & D. Jongsma (Eds.), Canon van het recht (pp. 65-68). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 
 • Schwitters, R. (2010). Het kind van de rekening? Sociologische aantekeningen bij het Kelly-arrest. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 221-228). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Schwitters, R. (2010). The social context of the welfare state. In G. Vonk, & A. Tollenaar (Eds.), Social security as a public interest: a multidisciplinary inquiry into the foundations of the regulatory welfare state (Vol. 17-11-2009, pp. 199-201). Antwerp: Intersentia. [details] 

2008

 • Schwitters, R. (2008). Over maatmannen en het subjectieve: enkele overwegingen bij de doctrine van het aansprakelijkheidsrecht. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 37(3), 203-211. [details] 
 • Schwitters, R. (2008). Tort, social aims and the iron cage: on the relevance of Weber’s concepts for the analysis of tort. Recht der Werkelijkheid, 29(3), 99-108. [details] 
 • Schwitters, R. (2008). Zorgvuldigheid op maat van derden: veranderende criteria van aansprakelijkheid in rechtssociologisch perspectief. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 17-36). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2017

 • Schwitters, R. (2017). Over vrije wil, determinisme en intersubjectiviteit. In B. van Beers, & I. van Domselaar (Eds.), Homo Duplex : de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers (pp. 283-296). Den Haag: Boom Juridisch. [details] 

2012

 • Schwitters, R. (2012). Aansprekend aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Juristenblad, 87(20), 1390-1396. [1171]. [details] 

2009

 • Schwitters, R. J. S. (2009). De Ongevallenwet. Ars Aequi, 58(10), 683-686. [details] 
 • Schwitters, R. (2009). [Review of: T.F.E. Tjong Tjin Tai (2006) Zorgplichten en zorgethiek]. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 39(1), 60-64. [details] 

Others

 • Schwitters, R. (examiner) (4-10-2016). Dissertation: Na Li: Compliance as a Process: Work Safety in the Chinese Construction Industry (examination).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • No ancillary activities

edit contact information edit tabs