The Paul Scholten Centre for Jurisprudence

prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno

Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief
 • Faculty of Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • J.E.Soeharno@uva.nl

Professor Jonathan Soeharno has particular expertise in the field of the administration of justice and legal theory, notably on (professional) ethics, integrity, logic, rhetoric, judicial decision-making and rule of law. Soeharno wrote his PhD about the Integrity of the Judge (2009) and held his inaugural lecture about the Value of the Oath (2013).

At the Amsterdam Honours College of Law, Soeharno is the Director of Studies.

Soeharno is lawyer at De Brauw Blackstone Westbroek where he specialises in corporate, commercial and Supreme Court litigation. In addition, he acts as advisor to financial institutions and corporates on ethics and integrity issues.

 

 

 

(see links below)

Soeharno, J.E. Durven denken. Inleiding in de logica voor juristen. Den Haag: Boom 2017 (met medewerking van Daniel Stein en Sjoerd Oppenheim)

Soeharno, J.E. Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers. Tijdschrift voor Financieel Recht 2014(6)

Soeharno, J.E. 'Rechtspraak als doelwit van (on)redelijke rancune' in R. Rouw, P. Vos & J. Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012

Soeharno, J.E. Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker. HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens).  Maandblad voor Vermogensrecht 2012(9)

Soeharno, J.E., 'Is judicial integrity a norm? An inquiry into the concept of judicial integrity in England and the Netherlands,' in: Utrecht Law Review 2007(1)

Soeharno, J.E., 'Freedom as Second Nature. Exploring the Value of Hegel's concept of Autonomous Personality for Global Institutional Theory,' in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft 107, 2007

Soeharno, J.E., 'From guardian of the Rechtsstaat to ruler in the rule of law: An inquiry into the increased role of the judiciary,' in: A. van Hoek et al. (eds.), Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication . Antwerpen - Oxford: Intersentia 2006

Soeharno, J.E., Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2005(3)

 

 

 • De Brauw Blackstone Westbroek N.V. –  Advocaat (B)
 • Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam (Committee for Academic Integrity) – Chairman (F)
 • Studiecentrum Rechtspleging (Dutch Training Center for the Judiciary SSR): Lecturer (B)
 • Stichting Beroepsopleiding Advocaten (National professional education institute for the bar) – Board (until 2016)
 • Nederlandse Orde van Advocaten, Commissie Gedragsregels 2017 - Member
  Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht (Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution Utrecht University) – Research Fellow
 • Ronald McDonald Kinderfonds – Supervisory Board
 • OOA Boom Juridische uitgevers – Advisory Board
 • PThU – Chairman Advisory Board
 • DSI - Member (B)

2016

 • Soeharno, J. (2016). Een nieuw panopticon: Over het doel van tuchtrecht. Ars Aequi, 65(07/08), 494-498. [details] 

2014

 • Soeharno, J. E. (2014). Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers. Een kritische beschouwing. Tijdschrift voor Financieel Recht, (6).

2013

 • van Toor, D., Soeharno, J., & Smits, J. (2013). Makkelijk gedacht: over (neuro)psychologie van oordeelsvorming door de rechter. Nederlands Juristenblad, 88(45), 3148-3151. [2616]. [details] 

2017

 • Soeharno, J. E. (2017). Integriteit en tucht(recht). Paper presented at Studiemiddag Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina, UTRECHT, Netherlands.
 • Soeharno, J. E. (2017). Durven denken: Inleiding in de logica voor juristen. (Boom masterreeks). Den Haag: Boom juridisch. [details] 

2009

 • Soeharno, J. (2009). The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry. Aldershot: Ashgate.

2018

 • Soeharno, J. E. (2018). Ambtelijke ethiek en integriteit. Paper presented at Ambtelijke ethiek en integriteit, Den Haag, Netherlands.

2017

 • Soeharno, J. E. (2017). De rol van intuïtie in rechterlijke oordeelsvorming. Paper presented at CRvB: De rol van intuïtie in rechterlijke oordeelsvorming, UTRECHT, Netherlands.
 • Soeharno, J. E. (2017). In woord en daad: Over de ethische vorming van de notaris. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 148(7161), 594-599. [details] 
 • Soeharno, J. E. (2017). Durven Denken: inleiding in de logica. Paper presented at Faculty Seminar: Durven denken: inleiding in de logica voor juristen, Amsterdam, Netherlands.

2012

 • Soeharno, J. E. (2012). Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker: HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens). Maandblad voor Vermogensrecht, 22(9), 267-270. [details] 

2011

 • Soeharno, J. E. (2011). Blind vertrouwen: de norm van rechterlijke integriteit. Rechtstreeks, 2011(3).

2009

 • Soeharno, J. (2009). [Bespreking van: K. van der Wal (2008) Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden]. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 38(1), 78-80.

2013

Scientific position

 • Soeharno, J. (2017-2018). Voorzitter, Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI).
 • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Adviesraad, Tijdschrift Tuchtrecht.
 • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Adviesraad, Montaigne Reeks .
 • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Tuchtraad, DSI.
 • Soeharno, J. (2016-2018). Commissie herijking gedragsregels, Nederlandse Orde van Avocaten.
 • Soeharno, J. (2016-2018). Voorzitter Raad van Advies, Protestantse Theologische Universiteit.
 • Soeharno, J. (2014-2018). Lid Raad van Toezicht, Ronald McDonald Kinderfonds.
 • Soeharno, J. (2012-2016). Lid Bestuur, Stichting Beroepsopleiding Advocaten .
 • Soeharno, J. (2009-2018). Docent, Studiecentrum voor Rechtspleging (SSR) - The joint training institute of the Dutch judicial system and the Public Prosecution Service.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Raad v Toezicht v/h RonaldMcDonald fonds
  Lid
 • Studiecentrum Rechtspleging
  Docent beroepsethiek voor zittende en staande magistratuur
 • Montaige Centrum, Universiteit Utrecht
  Research Fellow
 • Adviesraad OOA Boom Juridische Uitgevers
  Lid
 • De Brauw Blackstone Westbroek NV
  resp. advocaat, docent en bestuurslid
 • Stichting DSI
  Tuchtraad
 • Com. wetenschappelijke Integriteit UvA
  Voorzitter
 • Stichting Beroepsopleiding Advocaten
  Lid van het Bestuur
 • Nederlandse Orde van Advocaten
  Commissie Gedragsregels 2017
 • PThU
  Voorzitter Raad van Advies

edit contact information edit tabs