For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

dr. N. (Nienke) Doornbos

Faculty of Law
Dep. Jurisprudence
Photographer: 31 Pictures | Bram Belloni

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A8.03
Postal address
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • Profiel

  CV

  Nienke Doornbos is universitair docent Rechtssociologie. Zij is gespecialiseerd in kwalitatief empirisch onderzoek op het gebied van juridische professies en geschilbeslechting. Zij promoveerde in 2006 op een rechtssociologisch proefschrift, getiteld Op verhaal komen, institutionele communicatie in de asielprocedure, over de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst de geloofwaardigheid en aannemelijkheid van asielverzoeken vaststelt op basis van zgn asielgehoren. Zij is verbonden aan het Paul Scholten Centrum en het Amsterdam Centre on the Legal Professions. Eerder werkte zij bij de Universiteit Utrecht (2005-2010), de Radboud Universiteit Nijmegen (1996-2004) en bij de Nederlandse Orde van Advocaten (1994-1996).

   

  Onderzoeksthema's

  Sociologie van de juridische professies (rechterlijke macht, advocatuur, wetgevingsjuristen)

  Rechterlijke en ambtelijke besluitvorming

  Beroepsethiek

  Toegang tot recht

  Taal en communicatie in het recht

   

  Onderwijs

  Recht en menselijk gedrag

  Juristen in de rechtsstaat (onderdeel van de Togaminor)

  Mootcourt advocatentuchtrecht (onderdeel van de Togaminor)

  Bachelorscriptie

   

  Selectie van publicaties

  N.Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (in press), The Dutch Legal Profession, Developments and Challenges, in R. Abel, O. Hammerslev, U. Schultz & H. Sommerlad (Eds.), Lawyers in Society, Hart Publisher.

  Doornbos, N. (2017), Voorbij procedurele rechtvaardigheid; De betrekkelijkheid van de beleving van respondenten, Recht der Werkelijkheid 38(2), 99-119.

  Doornbos, Nienke (2017), Routines in de rechtspraak, pleidooi voor interdisciplinair onderzoek, in: Britta van Beers & Iris van Domselaar (red.), Homo Duplex, de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie, Den Haag: Boom, 393-410.

  Holvast, Nina & Nienke Doornbos (2015), Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary, Judges’ Responses to New Manageralism in the Netherlands, 11 Utrecht Law Review (2), pp. 49-63.

  Doornbos, Nienke (2015), Openheid en beslotenheid in het advocatentuchtrecht, Naming and shaming van geschorste en geschrapte advocaten, in: R. Baas, T. Havinga, M. Laemers & H. den Tonkelaar (red.), Rechtspleging en rechtsbescherming, Deventer: Wolters Kluwer, 2015, p.11-23.

  Doornbos, Nienke (2015), Onze rechtsstaat op de ‘schaal van erg’, Ars Aequi, februari 2015, p. 106-110.

  Holvast, Nina & Nienke Doornbos (2014), Loyaliteit binnen de rechterlijke macht, Recht der Werkelijkheid, 35 (1), p. 23-41.

  Doornbos, Nienke & Leny E. de Groot-van Leeuwen (2014), Modernising the Napoleontic structure of bar regulation, in: Bernard Hubeau and Ashley Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 130, Antwerpen: Intersentia.

  Doornbos, Nienke (2014), Observeren in de rechtszaal, Recht en Methode 3, p..

  Y. Verkruisen & N. Doornbos (2014), De rechter als regisseur, een verkennend onderzoek naar de ervaringen van rechtzoekenden en rechters met de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, Recht der Werkelijkheid 35 (1), 2014, p. 59-83 .

  Doornbos, Nienke & Leny E. de Groot-van Leeuwen (2013), Modernisering van het toezicht op de advocatuur, Nederlands Juristenblad (38), p. 2251-2668.
  Doornbos, N. & L.E. de Groot-van Leeuwen (2012), Incorrigible Lawyers, 15 Legal Ethics (2), pp. 335-356.

  N. Doornbos (2011), Dilemmas and strategies in socio-legal research, A case study in the field of migrant law, in: S. Taekema & B. Van Klink (Eds.), Interdisciplinary Research into Law, Berlin: Mohr Siebeck, p. 277-288.

  N. Doornbos (2008), 'Risk Factors of Malpractice', Legal Ethics 11 (1), p. 107-114.

  N. Doornbos (2008), De regulering van de kwaliteit van tolken en vertalers: een rechtssociologische analyse, NJB, p. 1219-1223.

  N. Doornbos (2006), Op verhaal komen: institutionele communicatie in de asielprocedure (dissertatie), Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

  N. Doornbos (2005), 'On Being Heard in Asylum Cases; Evidentiary Assessment through Asylum Interviews', in: Gregor Noll (Ed.), Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

  N. Doornbos, (2004) ‘Gescheiden werelden: de beoordeling van geloofwaardigheid van vluchtverhalen’, in: P. Mascini & N. Doornbos (red.), ‘Onbekend terrein: grenzen van het vreemdelingenbeleid’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 31 (1): 80:112.

  Vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht

  Paul Scholten Centre for Jurisprudence

  Papers on SSRN

 • English

  Research

   

  Nienke Doornbos is Assistant Professor in Sociology of Law at the Law Department of the University of Amsterdam. Her main research interests concern law and communication; ethics of lawyers, judges and court interpreters; legislation; (alternative) dispute resolution and asylum law. Her dissertation (2006) is about the role of the asylum interview in the assessment of evidence.

   

  Teaching

  Nienke Doornbos teaches the following courses at undergraduate level (B.A.):

  Law and Human Behaviour

  Legal professionals and the Rule of Law

  Mootcourt Disciplinary Law

  Bachelor Essay

   

  Main publications in English

   

  N.Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (in press), The Dutch Legal Profession, Developments and Challenges, in R. Abel, O. Hammerslev, U. Schultz & H. Sommerlad (Eds.), Lawyers in Society, Hart Publisher.

  N. Holvast & N. Doornbos (2015), Exit, Voice and Loyalty within the Judiciary, Judges’ Responses to New Manageralism in the Netherlands, 11 Utrecht Law Review (2), pp. 49-63.

  N. Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (2014), Modernising the Napoleontic structure of bar regulation, in: Bernard Hubeau and Ashley Terlouw (Eds.), Legal Aid in the Low Countries, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 130, Antwerpen: Intersentia.

  N. Doornbos & L.E. de Groot-van Leeuwen (2012), Incorrigible Lawyers, 15 Legal Ethics (2), pp. 335-356.

  N. Doornbos (2011), 'Dilemmas and strategies in socio-legal research, A case study in the field of migrant law', in: S. Taekema & B. Van Klink (Eds.), Interdisciplinary Research into Law, Berlin : Mohr Siebeck, p. 277-288.

  N. Doornbos (2008), 'Risk Factors of Malpractice', Legal Ethics 11 (1), p. 107-114.

  N. Doornbos (2005), 'On Being Heard in Asylum Cases; Evidentiary Assessment through Asylum Interviews', in: Gregor Noll (Ed.), Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

  Papers on SSRN

 • Downloads
 • Publications

  2020

  • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. E. (Accepted/In press). The Dutch Legal Profession: Developments and Challenges . In R. L. Abel, & O. Hammerslev (Eds.), Lawyers in 21st-Century Societies. - Vol. 1: National Reports Hart.

  2017

  2015

  2014

  • Doornbos, N. (2014). Observeren in de rechtszaal. Recht en Methode in Onderzoek en Onderwijs, 2014(3). https://doi.org/10.5553/REM/.000002 [details]
  • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. (2014). Modernising the Napoleontic Structure of Bar Regulation. In B. Hubeau, & A. Terlouw (Eds.), Legal aid in the Low Countries (pp. 255-268). (Ius commune europaeum; No. 130). Cambridge: Intersentia. [details]
  • Holvast, N., & Doornbos, N. (2014). Loyaliteit binnen de rechterlijke macht. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 23-41. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242014035001003 [details]
  • Verkruisen, Y., & Doornbos, N. (2014). De rechter als regisseur: een verkennend onderzoek naar de ervaringen van rechtzoekenden en rechters met de nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 59-83. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242014035001005 [details]

  2012

  2011

  • Doornbos, N. (2011). Wat doen ambtenaren als ze regels toepassen? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 99-114). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2020

  • Doornbos, N. (2020). Book Review of Nobody’s Law: Legal Consciousness and Legal Alienation in Everyday Life By Marc Hertogh, London: Palgrave MacMillan, 2018. 215 pp. ISBN: 978-1-137-60396-8. International Journal of Law in Context.

  2019

  • Doornbos, N. (2019). Naar een meer responsief bestuursrecht? Verder bouwen aan het huis van de rechtsstaat. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 567-578). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Doornbos, N. (2019). Toegang tot het recht: Een rechtssociologische analyse. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht (pp. 25-44). Boom Juridisch.
  • Doornbos, N. (2019). Wie zijn onze rechters? Over Montesquieu’s idealen en de empirische uitwerking daarvan – toen en nu. In G. Van Nifterik, G. De Vries, & M. De Wilde (Eds.), De achterkant van Minerva, Amsterdam: Raddraaier, 2019, p. 129-137. (pp. 129-137). Amsterdam: Raddraaier.
  • Doornbos, N., & Morgan, E. (2019). Het opnemen van asielgehoren: Een eenvoudige tool ter verbetering van de toegang tot recht. In D. de Wolf (Ed.), Toegang tot recht (pp. 103-112). Boom Juridisch.

  2018

  2015

  • Doornbos, N. (2015). Onze rechtsstaat op de 'schaal van erg'. Ars Aequi, 64(2), 106-110. [details]
  • Doornbos, N. (2015). Openheid en beslotenheid in het advocatentuchtrecht. Naming and shaming van geschorste en geschrapte advocaten. In R. Baas, T. Havinga, M. Laemers, & H. den Tonkelaar (Eds.), Rechtspleging en rechtsbescherming: liber amicorum voor prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen (pp. 11-23). (Serie staat en recht; No. 24). Deventer: Kluwer. [details]

  2013

  • Doornbos, N., & de Groot-van Leeuwen, L. E. (2013). Modernisering van het toezicht op de advocatuur. Nederlands Juristenblad, 88(38), 2262-22628. [2251]. [details]

  2012

  • Praagman, S., & Doornbos, N. (2012). De 'vierde macht' binnen de gerechten. Trema, 35(2), 42-46. [details]

  2011

  • Doornbos, N. (2011). Dilemmas and strategies in research on migrants: a case study in law and sociology. In B. van Klink, & S. Taekema (Eds.), Law and method: interdisciplinary research into law (pp. 277-288). (Politika; No. 4). Tübingen: Mohr Siebeck. [details]

  2010

  • Doornbos, N. (2010). 'Blijft u bij uw verklaring?' Over de macht van taal in het recht. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 185-191). Deventer: Kluwer. [details]
  • Doornbos, N., Huls, N., & van Rossum, W. (Eds.) (2010). Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer. [details]
  • Huls, N., van Rossum, W., & Doornbos, N. (2010). Voorwoord. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 5-11). Deventer: Kluwer. [details]

  2018

  • Doornbos, N. (2018). Waarom zou je een klacht over een tolk indienen? Asiel & Migrantenrecht, 8(5), 243-245. [details]

  2017

  • Doornbos, N. (2017). Routines in de rechtspraak: Pleidooi voor interdisciplinair onderzoek. In B. van Beers, & I. van Domselaar (Eds.), Homo Duplex: de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers (pp. 393-409). Den Haag: Boom Juridisch. [details]

  2015

  • Doornbos, N. (2015). Actief op zoek naar klachten. Tijdschrift voor Klachtrecht, 11(2), 10-12. [details]
  • Doornbos, N. (2015). Tolken is mensenwerk [Bespreking van: S. van der Kleij (2015) Interaction in Dutch asylum interviews: a corpus study of interpreter-mediated institutional discourse]. Asiel & Migrantenrecht, 6(2), 79-82. [details]

  2012

  • Doornbos, N. (2012). Een klachtencommissie zonder klachten. Tijdschrift voor Klachtrecht, 8(1), 3. [details]
  • Doornbos, N. (2012). Pionieren met informeel overleg. Tijdschrift voor Klachtrecht, 8(2), 1-2. [details]
  • Doornbos, N. (2012). [Bespreking van: M. Teeuwen (2012) Verraderlijk gewoon: licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht]. Trema, 35(7), 255-256. [details]

  2010

  • Doornbos, N. (2010). Naar een rechtvaardiger samenleving [Bespreking van: A. Sen (2009) The idea of justice]. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 59-64. [details]
  • Doornbos, N. (2010). Onbegrepen tolken. Trema, 33(2), 53-57. [details]

  Membership

  • Doornbos, N. (2016-2044). Secretaris, Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht.

  Media appearance

  • Doornbos, N. (24-09-2016). Overheid leeft tolkenwet niet na. Overheid leeft tolkenwet niet na.
  • Doornbos, N. (15-04-2016). Interview. Interview.

  Journal editor

  • Doornbos, N. (reviewer) (2016). Tijdschrift voor Klachtrecht (Journal).

  Others

  • Doornbos, N. (participant) (25-10-2016). Het beroepsgeheim van de advocaat: obstakel bij strafrechtelijk onderzoek? (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Klachtencie Beedigde Tolken en Vertalers
   Lid