For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno

Judicial Administration from a Legal-Philosophical Perspective
Faculty of Law
Dep. Jurisprudence

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • Profiel

  Professor Jonathan Soeharno has particular expertise in the field of the administration of justice and legal theory, notably on (professional) ethics, integrity, logic, rhetoric, judicial decision-making and rule of law. Soeharno wrote his PhD about the Integrity of the Judge (2009) and held his inaugural lecture about the Value of the Oath (2013).

  At the Amsterdam Honours College of Law, Soeharno is the Director of Studies.

  Soeharno is lawyer at De Brauw Blackstone Westbroek where he specialises in corporate, commercial and Supreme Court litigation. In addition, he acts as advisor to financial institutions and corporates on ethics and integrity issues.

   

   

   

  Amsterdam Honours College of Law

  De Brauw

 • Publications, Press

  (see links below)

  Soeharno, J.E. Durven denken. Inleiding in de logica voor juristen. Den Haag: Boom 2017 (met medewerking van Daniel Stein en Sjoerd Oppenheim)

  Soeharno, J.E. Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers. Tijdschrift voor Financieel Recht 2014(6)

  Soeharno, J.E. 'Rechtspraak als doelwit van (on)redelijke rancune' in R. Rouw, P. Vos & J. Roeland (red.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012

  Soeharno, J.E. Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker. HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens).  Maandblad voor Vermogensrecht 2012(9)

  Soeharno, J.E., 'Is judicial integrity a norm? An inquiry into the concept of judicial integrity in England and the Netherlands,' in: Utrecht Law Review 2007(1)

  Soeharno, J.E., 'Freedom as Second Nature. Exploring the Value of Hegel's concept of Autonomous Personality for Global Institutional Theory,' in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft 107, 2007

  Soeharno, J.E., 'From guardian of the Rechtsstaat to ruler in the rule of law: An inquiry into the increased role of the judiciary,' in: A. van Hoek et al. (eds.), Multilevel Governance in Enforcement and Adjudication . Antwerpen - Oxford: Intersentia 2006

  Soeharno, J.E., Over rechterlijke intuïtie. Paul Scholtens intuïtieleer en een alternatief model van Aristoteles. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2005(3)

   

   

  The Integrity of the Judge

  De Waarde van de Eed

  Blind vertrouwen. De norm van rechterlijke integriteit

  De nieuwe advocaat

  Notariaat Magazine

  Bank | Wereld

  Bloomberg

  Trouw

 • Side functions
  • De Brauw Blackstone Westbroek N.V. –  Advocaat (B)
  • Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam (Committee for Academic Integrity) – Chairman (F)
  • Studiecentrum Rechtspleging (Dutch Training Center for the Judiciary SSR): Lecturer (B)
  • Stichting Beroepsopleiding Advocaten (National professional education institute for the bar) – Board (until 2016)
  • Nederlandse Orde van Advocaten, Commissie Gedragsregels 2017 - Member
   Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht (Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution Utrecht University) – Research Fellow
  • Ronald McDonald Kinderfonds – Supervisory Board
  • OOA Boom Juridische uitgevers – Advisory Board
  • PThU – Chairman Advisory Board
  • DSI - Member (B)
 • Publications

  2019

  • Soeharno, J. E. (2019). Het tuchtrecht voor rechters: een kwetsbaar stelsel. Tijdschrift Tuchtrecht, 2019(2), 6-16.

  2018

  • Soeharno, J. E., (2018). Case note: EHRM (55391/13, 57728/13, 74041/13: Ramos Nunes de Carvalho e Sá tegen Portugal), No. ECLI:CE:ECHR:2018:1106JUD005539113 , Nov 06, 2018. (European Human Rights Cases; Vol. 2019, No. 4).

  2016

  • Soeharno, J. (2016). Een nieuw panopticon: Over het doel van tuchtrecht. Ars Aequi, 65(07/08), 494-498. [details]

  2014

  • Soeharno, J. E. (2014). Tuchtrecht en de wens tot integere bankiers: Een kritische beschouwing. Tijdschrift voor Financieel Recht, 16(6), 243-251. [details]

  2013

  • van Toor, D., Soeharno, J., & Smits, J. (2013). Makkelijk gedacht: over (neuro)psychologie van oordeelsvorming door de rechter. Nederlands Juristenblad, 88(45), 3148-3151. [2616]. [details]

  2019

  • Soeharno, J. E., & de Mare, C. (2019). De zeeffunctie van de advocaat. In D. de Wolff (Ed.), Toegang tot recht: Beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld (pp. 113-122). Den Haag: Uitgeverij Boom.

  2017

  • Soeharno, J. E. (2017). Durven denken: Inleiding in de logica voor juristen. (Boom masterreeks). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2009

  • Soeharno, J. (2009). The Integrity of the Judge. A Philosophical Inquiry. Aldershot: Ashgate.

  2020

  • Soeharno, J. E. (2020). Van tuchtrecht bankiers naar tuchtrecht banken: Weg van het randdomein van zwarte schapen en lone wolves. Manuscript in preparation. In F. 't Hart, & T. Loonen (Eds.), Tuchtrecht in de financiële sector: Financieel Juridische Reeks (Vol. 16, pp. 31-49). Zutphen: Uitgeverij Paris.

  2019

  • Soeharno, J. E. (2019). Cultuur. In R. Kleipool, & M. van Olffen (Eds.), Corporate Governance Code: Een praktische handleiding bij de Corporate Governance Code (pp. 124-130). Den Haag: Uitgeverij Boom.

  2018

  • Soeharno, J. (2018). Cultuur van integriteit: een chefsache. Jaarboek Corporate Governance, 2018-2019, 87-96. [details]
  • Soeharno, J. E., (2018). Case note: EHRM (56402/12,2018/149: Correia de Matos vs. Portugal), No. ECLI:CE:ECHR:2018:0404JUD005640212, Apr 04, 2018. (NJB; Vol. 2018, No. 1145).
  • Soeharno, J., & Winter, J. (2018). De deskundige advocaat: een pleidooi voor de togatoets en volwaardige academische en professionele vorming. In Herijking van de juridische opleidingen: preadviezen (pp. 187-212). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 148 (2018)). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Soeharno, J. E. (2017). In woord en daad: Over de ethische vorming van de notaris. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 148(7161), 594-599. [details]

  2013

  2012

  • Soeharno, J. E. (2012). Verlenging van verjaring ex art. 3:320 BW: eenvoudiger maar niet noodzakelijk billijker: HR 4 mei 2012, LJN BV6769 (Huisman q.q./ Hoskens). Maandblad voor Vermogensrecht, 22(9), 267-270. [details]

  2011

  • Soeharno, J. E. (2011). Blind vertrouwen: de norm van rechterlijke integriteit. Rechtstreeks, 2011(3).

  2009

  • Soeharno, J. (2009). [Bespreking van: K. van der Wal (2008) Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden]. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 38(1), 78-80.

  2018

  • Soeharno, J. E. (2018). Ambtelijke ethiek en integriteit. Paper presented at Ambtelijke ethiek en integriteit, Den Haag, Netherlands.

  2017

  • Soeharno, J. E. (2017). De rol van intuïtie in rechterlijke oordeelsvorming. Paper presented at CRvB: De rol van intuïtie in rechterlijke oordeelsvorming, UTRECHT, Netherlands.
  • Soeharno, J. E. (2017). Durven Denken: inleiding in de logica. Paper presented at Faculty Seminar: Durven denken: inleiding in de logica voor juristen, Amsterdam, Netherlands.
  • Soeharno, J. E. (2017). Integriteit en tucht(recht). Paper presented at Studiemiddag Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten Disciplina, UTRECHT, Netherlands.

  Membership

  • Soeharno, J. (2017-2018). Voorzitter, Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI).
  • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Adviesraad, Tijdschrift Tuchtrecht.
  • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Adviesraad, Montaigne Reeks.
  • Soeharno, J. (2017-2018). Lid Tuchtraad, DSI.
  • Soeharno, J. (2016-2018). Commissie herijking gedragsregels, Nederlandse Orde van Avocaten.
  • Soeharno, J. (2016-2018). Voorzitter Raad van Advies, Protestantse Theologische Universiteit.
  • Soeharno, J. (2014-2018). Lid Raad van Toezicht, Ronald McDonald Kinderfonds.
  • Soeharno, J. (2012-2016). Lid Bestuur, Stichting Beroepsopleiding Advocaten.
  • Soeharno, J. (2009-2018). Docent, Studiecentrum voor Rechtspleging (SSR) - The joint training institute of the Dutch judicial system and the Public Prosecution Service.

  Media appearance

  • Soeharno, J. (28-01-2020). Schaf tuchtrecht in financiële sector af [Web] Fondsnieuws.nl. Schaf tuchtrecht in financiële sector af.
  • Soeharno, J. (03-01-2020). Een nieuwe wet? Vraag eens een theoloog om advies [Web] Reformatorisch Dagblad. Een nieuwe wet? Vraag eens een theoloog om advies.
  • Soeharno, J. (18-12-2019). Jonathan Soeharno: “Wie bepaalt er nou of iemand geloofwaardig is?” [Web] Rechtencircuit.nl. Jonathan Soeharno: “Wie bepaalt er nou of iemand geloofwaardig is?”.
  • Soeharno, J. (02-07-2019). Vertrouwelijke confraternele communicatie, ja of nee? Breed palet aan ervaringen kleurt de balie [Web] Advocatenblad. Vertrouwelijke confraternele communicatie, ja of nee? Breed palet aan ervaringen kleurt de balie.
  • Soeharno, J. E. (19-03-2018). Strafbankje voor rechters: wenselijk of juist niet? [Web] Red Pers. Strafbankje voor rechters: wenselijk of juist niet?.
  • Soeharno, J. E. (27-02-2018). Integriteit is een chefsache [Web] Executive Finance. Integriteit is een chefsache.

  Others

  • Soeharno, J. E. (participant) (6-10-2018 - 13-10-2018). FASPE Study trip 'Value of the Oath', Germany (participating in a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Stichting DSI
   Tuchtraad
  • Com. wetenschappelijke Integriteit UvA
   Voorzitter
  • Nederlandse Orde van Advocaten
   Commissie Gedragsregels 2017
  • PThU
   Voorzitter Raad van Advies
  • Stichting Beroepsopleiding Advocaten
   Lid van het Bestuur
  • De Brauw Blackstone Westbroek NV
   resp. advocaat, docent en bestuurslid
  • Raad v Toezicht v/h RonaldMcDonald fonds
   Lid
  • Studiecentrum Rechtspleging
   Docent beroepsethiek voor zittende en staande magistratuur
  • Adviesraad OOA Boom Juridische Uitgevers
   Lid
  • Montaigne Centrum, Universiteit Utrecht
   Research Fellow